MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA FLETOWA
Poznań - Bergen - Reykjavík

Międzynarodowa Akademia Fletowa: Poznań - Bergen - Reykjavík

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

O projekcie

Celem ogólnym projektu Międzynarodowa Akademia Fletowa jest wytworzenie gruntu do międzynarodowej współpracy kulturalnej, artystycznej i dydaktycznej pomiędzy artystami, pedagogami i studentami z Polski, Islandii i Norwegii a także kierującymi ich jednostkami. Projekt realizowany będzie w trzech miastach: w Poznaniu, Bergen oraz Reykjavíku. W ramach działań projektowych przewidziano również organizację koncertu muzyki fletowej w Szczecinie.
Ideą przewodnią projektu jest zwiększenie zaangażowania muzyków z Polski, Islandii i Norwegii w realizację wspólnych projektów artystycznych, rozwój nowoczesnej dydaktyki i promocja e-learningu, stworzenie trwałych efektów projektu w postaci nowej literatury muzycznej, płyty CD oraz podręcznika dydaktycznego, stworzenie międzynarodowej imprezy kulturalno-edukacyjnej z udziałem dwóch miast w Polsce (Poznań, Szczecin) a także dwóch miast z Islandii (Reykjavík) i jednego miasta z Norwegii (Bergen).

Program projektu obejmuje trzy główne aspekty: artystyczny, edukacyjny i naukowy.

Aspekt artystyczny:

1) międzynarodowa współpraca artystów i kompozytorów z Polski, Islandii i Norwegii przy powstawaniu nowej literatury muzycznej a także zarejestrowanie nowo powstałych utworów na płycie CD i ich publiczna prezentacja na pięciu koncertach w Polsce, Islandii i Norwegii,

2) premiera polska i światowa utworów skomponowanych we współpracy kompozytorów poznańskich (Lidia Zielińska, Janusz Stalmierski, Artur Kroschel, Maria Ćwiklińska) z artystami norweskimi, polskimi i islandzkimi.

Aspekt edukacyjny:

1) organizacja warsztatów interdyscyplinarnych w dwóch miastach: Bergen ("Polish Day") i Reykjavíku ("Flute all day long") z udziałem pedagogów i studentów z Polski, Norwegii i Islandii,

2) organizacja w lutym 2011 roku "II Międzynarodowego Festiwalu Fletowego" w Akademii Muzycznej w Poznaniu z udziałem pedagogów i studentów z Polski, Norwegii i Islandii, a także zaproszonych ekspertów z Polski.

3) stworzenie podręcznika dydaktycznego składającego się z trzech części: "Ucz się gry na flecie z Chopinem", "Ucz się gry na flecie z Griegiem", "Ucz się gry na flecie ze Sveinssonem" - napisanego wspólnie przez trzy wybitne flecistki z Norwegii (Gro Sandvik), Islandii (Áshildur Haraldsdóttir) i Polski (Ewa Murawska). Podręcznik przeznaczony będzie dla średnio-zaawansowanych flecistów, a jego merytoryczną treść wypełniać będą wybrane przykłady nutowe. Przykłady muzyczne zamieszczone w publikacji opatrzone będą komentarzami i wskazówkami dydaktycznymi.

4) promocja innowacyjności w edukacji - poprzez organizację "Dnia Innowacji" z wykorzystaniem e-learningu oraz technik multimedialnych

5) organizacja panelu dyskusyjnego z udziałem wybitnych ekspertów z Polski i Norwegii,

6) przygotowanie, nagranie i wydanie płyty CD z udziałem artystów polskich, islandzkich i norweskich

Aspekt naukowy:

W ramach projektu zorganizowana zostanie 6-osobowa międzynarodowa grupa studentów z Polski, Islandii oraz Norwegii, którzy wspólnie realizować będą projekt badawczy w placówkach edukacyjnych w Poznaniu, Bergen i Reykjavíku. Rezultaty prac badawczych studentów zaprezentowane zostaną w formie publicznej w styczniu 2011 roku na wystawie w holu Aula Nova w Poznaniu.

Organizator

  

Patronat Honorowy


 

Patronat Medialny  

  

Partnerzy

                        
                   
                    
stat4u