MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA FLETOWA
Poznań - Bergen - Reykjavík

V Międzynarodowy Festiwal Fletowy
Koncerty, wykłady i lekcje mistrzowskie
Poznań, 20-22.02.2014

Informacje ogólne

- V Międzynarodowy Festiwal Fletowy odbywać się będzie w dniach 20-22.02.2014 w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (adres: ul. ¦więty Marcin 87, 61-808 Poznań, www.amuz.edu.pl)
- organizatorem Festiwalu jest: Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu,
- partnerem Fundacji przy realizacji V Międzynarodowego Festiwalu Fletowego w Poznaniu jest Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu,
- V Międzynarodowy Festiwal Fletowy odbywa się w ramach projektu Europejskie Forum Fletowe: kultura na rzecz integracji. Polska - Islandia - Norwegia 2013-2014, którego beneficjentem jest Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu.
- Inauguracja festiwalu odbędzie się w dniu 20.02.2014 o godz. 09.00 w Aula Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu,
- Rejestracja uczestników Festiwalu w Poznaniu odbywać się będzie w dniu poprzedzaj±cym V Międzynarodowy Festiwal Fletowy - tj. 19.02.2014, w godzinach 18-20 w holu Akademii Muzycznej w Poznaniu, a także 20.02.2014 w godz. 08.00-09.00
- W ramach V Międzynarodowego Festiwalu Fletowego odbęd± się:
- kursy mistrzowskie,
- wykłady,
- warsztaty,
- panele dyskusyjne,
- koncerty w wykonaniu uczestników czynnych festiwalu oraz wykładowców.

- Opłaty uczestnictwa:

ze względu na fakt, iż V edycja Międzynarodowego Festiwalu Fletowego w roku 2014 jest jubileuszowa, mamy przyjemno¶ć zaprosić wszystkich uczestników bez opłat.


- Noclegi i wyżywienie uczestnicy Festiwalu zobowi±zani s± zorganizować we własnym zakresie - zob.:

Dom Studenta
ul. Wroniecka 19/20
61-763 Poznań
tel. +48 61 852 48 65 48 61 852 48 65
e-mail: dswronka@gmail.com
http://www.dswronka.of.pl/
lub inne hotele: http://www.noclegi-poznan.pl

- Rejestracja uczestników Festiwalu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania: Formularz.doc) i wysłania go na adres: aberdyszak@amuz.edu.pl lub wysłania poczt± na adres Akademii Muzycznej w Poznaniu z dopiskiem "Festiwal Fletowy" (adres: ul. ¦w. Marcin 87, 61-808 Poznań)

Uwaga: Kandydaci na uczestników czynnych oraz zainteresowani występem podczas koncertu uczestników proszeni s± o doł±czenie płyty DVD/CD z nagraniem wykonania przez siebie dowolnego programu do 15 minut.

Terminy zgłoszeń:

- uczestnicy czynni oraz Kandydaci zainteresowani występem podczas koncertu uczestników w dniu 21 lutego 2014 roku
(uwaga: zgłoszenie wraz z płyt± CD/DVD) - do dnia 8 grudnia 2013 roku
Liczba uczestników czynnych jest ograniczona

- uczestnicy bierni - do dnia 10 lutego 2014 roku


- Lista uczestników czynnych znajdzie się na stronie internetowej festiwalu www.fluteacademy.eu do dnia 15 stycznia 2014 roku
- Lista uczestników biernych znajdzie na stronie internetowej festiwalu do dnia 15 lutego 2014 roku
- Wszyscy uczestnicy (czynni i bierni) otrzymaj± certyfikaty uczestnictwa w V Międzynarodowym Festiwalu Fletowym (pod warunkiem wysłania zgłoszenia w terminie, rejestracji w dniu poprzedzaj±cym inauguruj±cym Festiwal, a także uczestnictwa w wydarzeniach Festiwalu).
- Certyfikaty wydawane będ± pierwszego dnia Festiwalu i uczestnicy mog± je odbierać wył±cznie osobi¶cie. Nie będzie możliwo¶ci wysyłania certyfikatów.
- Uwaga: organizatorzy nie zapewniaj± akompaniatorów dla wykonawców koncertu uczestników.
- W przypadku rezygnacji z udziału w V Międzynarodowym Festiwalu Fletowym opłata uczestnictwa nie podlega zwrotowi,
- Szczegółowe informacje dotycz±ce kursów mistrzowskich, wykładów, warsztatów, a także koncertów organizowanych w ramach Festiwalu znajduj± się na stronie V Międzynarodowego Festiwalu Fletowego pod adresem www.fluteacademy.eu

ZAPRASZAMY!!!!!!!!

Organizator

  

Patronat Honorowy


 

Patronat Medialny  

  

Partnerzy

                        
                   
                    
stat4u